Garantiitingimused

1.1. Keko Konsultatsioonid OÜ vahendab müüdud seadmetele tootja garantiid, garantii protseduure ning garantiiremonti.

1.2. GPS Pood (Keko Konsultatsioonid OÜ) poolt müüdud toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.

2. Mõisted

2.1. Ekspertiis- Keko Konsultatsioonid OÜ (mõnel juhul ka toote maaletoojafirma) poolt teostatav ekspertiis tootel esineva puuduse olemasolu ja tekkepõhjuse väljaselgitamiseks

2.2. Sõltumatu ekspertiis- kliendi nõudmisel teostatav täiendav tasuline ekspertiis sõltumatu eksperdi juhul kui klient ei ole Keko Konsultatsioonid OÜ poolt teostatud ekspertiisi tulemustega rahul

3. Pretensiooni võib esitada konstruktsiooni, tootmis ja materjalivigadele

4. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba ostukuupäevast

5. Pretensiooni esitamise aluseks on müügiarve ja täidetud tootjapoolne garantiitalong kui see on nõutud

6. Pretensiooni võib esitada GPS Pood klienditeenindusele

7. Müüja ei vastuta järgnevate puuduste eest:

7.1. Häirete eest toote töös, mis on põhjustatud selle juhuslikust või tahtlikust vigastamisest kasutaja poolt;

7.2. Häirete eest seadme töös, mille on põhjustanud seadme tehniliste omaduste muutmine, mida on teostanud tootja poolt sertifitseerimata isik või teenindus;

7.3. Häirete eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest;

7.4. Häirete eest toote töös, mille on põhjustanud toote kasutamine selleks mitte ettenähtud keskkonnatingimustes;

7.5. Häirete eest toote töös, mis on tingitud äikesest või mõnest muust loodusnähtusest (force majoure);

7.6. Häirete eest, mis on tingitud arvuti või muu seadme ühendamisest mittenõuetekohasesse vooluvõrku (sealhulgas maanduseta vooluvõrku);

7.7. Rikete eest toote töös, mis on tingitud voolu all olevate seadmete omavahel ühendamisest;

7.8. Tootesse kliendi poolt installeeritud tarkvaraga mittesobiva tarkavara poolt põhjustatud häirete eest, mis ei ole ostetud GPS Poest;

7.9. Puuduste eest juhul, kui tootetel ja detailidel on seerianumbrid rikutud, vahetatud või eemaldatud.

8. Keko Konsultatsioonid OÜ ei vastuta:

8.1. Remonti toodud seadmel oleva info säilimise eest

8.2. Defektide kõrvaldamata jätmise eest juhul kui defekt on ilmnenud remondi käigus või selle esinemist toote remonti toomisel klient ei esitanud

9. Kui remonti toodud toodet ei ole kasutatud käesolevas korras ja kasutamise tingimustes toodud kasutamistingimustele siis ei laiene tootele pretensiooni esitamise õigus ning kliendi nõusolekul remondib Keko Konsultatsioonid OÜ toote vastavalt kehtivale hinnakirjale

10. Pretensioon tuleb esitada eesti keeles ja võimalikult arusaadavalt kirjeldatuna tootel esineva puuduse kohta

11. Pretensioon ei kuulu lahendamisele kui Keko Konsultatsioonid OÜ tõestab, et kaubal esinevad puudused on tekkinud tarbija süül

12. Keko Konsultatsioonid OÜ on kohustatud eriarvamuste korral asjal esineva puuduse tekkepõhjuste väljaselgitamiseks tegema ekspertiisi kuue kuu jooksul alates müügi kuupäevast kui tulemusena selgub et puudus tingitud kliendi süüst ja klient ei nõustu sellega siis on kliendil õigus nõuda sõltumatu ekspertiisi teostamist Kui sõltumatu ekspertiisi tulemus on kliendi kahjuks, siis sõltumatu ekspertiisi kulud katab klient.

13. Kui klient esitab toote kohta pretensiooni peale kuue kuu möödumist ostukuupäevast ja remondi käigus selgub et toode on puuduseta siis tekkinud kulud katab klient vastavalt kehtivale hinnakirjale

14. Kui pretensiooni aluseks oleva toote remontimine osutub võimatuks või selle tootmine on lõpetatud võtab Keko Konsultatsioonid OÜ endale õiguse kliendi nõusolekul asendada toode samaväärsega

15. Garantiialla ei kuulu

15.1. Kuluva iseloomuga osad (akud, patareid, hoidikud jmt) ning pakend ja dokumentatsioon.
15.2. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tekkinud tahtmatu või tahtliku füüsilise vigastuse tagajärjel või seadme sisemusse sattunud kõrvaliste esemete, vedelike, putukate, üleliigse tolmu jne. poolt. Samuti kaartide tahtlik või tahtmatu kustutamine seadmest või andmekandjalt.
15.3. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tingitud ebatöökorras olevate elektrisüsteemide tagajärjel (maandusjuhtme puudumine jmt), elektrikatkestusest või võrgupinge kõikumisest.
15.4. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on põhjustatud mitte originaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest.
15.5. Ekspluatatsioonihäired, mis on põhjustatud seadmete väärast kasutamisest, kasutamisjuhendi nõuete eiramine (toote kasutamine tavalisest erinevates keskkonnatingimustes).
15.6. Akude mahtuvuse vähenemine.